Σάββατο, 02 Μαρτίου 2013 09:30

Απάντηση Γιοχάνες Χαν σε Γιώργο Κοντογιάννη: Στην κυβέρνηση η ευθύνη για την εξέλιξη με Ολυμπία Οδό

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Απάντηση Γιοχάνες Χαν σε Γιώργο Κοντογιάννη: Στην κυβέρνηση η ευθύνη για την εξέλιξη με Ολυμπία Οδό

 

Στις ελληνικές αρχές ανήκει η ευθύνη των συγχρηματοδοτούμενων έργων, δηλαδή και των οδικών αξόνων, σύμφωνα με την απάντηση του επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής Γιοχάνες Χαν. Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Κοντογιάννης είχε στείλει επιστολή στον κ. Χαν στην οποία κατέγραφε τους λόγους για τους οποίους πρέπει να ολοκληρωθεί η Ολυμπία Οδός σύμφωνα με την αρχική σύμβαση και να μην σταματήσει στην Πάτρα.

 

Ο κ. Χαν τονίζει ότι: «O έλεγχος και η αξιολόγηση των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων είναι ευθύνη των εθνικών αρχών». Εκτιμά ότι τα έργα μπορούν να ξεκινήσουν τον Απρίλιο, ενώ σε ό,τι αφορά στην εμπλοκή της Ε.Ε. τονίζει ότι για τη συγχρηματοδότηση εξετάζει κριτήρια όπως η σχέση κόστους έργου και αποτελεσματικότητας, η τήρηση της νομοθεσίας της Ε.Ε. και η φερεγγυότητα των τραπεζικών εγγυήσεων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής του επιτρόπου κ. Χαν προς το βουλευτή Ηλείας της ΝΔ Γιώργο Κοντογιάννη.

«Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία διάβασα με μεγάλο ενδιαφέρον. Οπως γνωρίζετε στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να διευκολύνει την περιφερειακή ανάπτυξη, με την καλύτερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων.

Η Ολυμπία Οδός είναι πράγματι μία από τις πέντε ελληνικές παραχωρήσεις αυτοκινητοδρόμων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενσωματώσει στα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) 2007-2013, και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Προσβασιμότητας.

Με βάση τους κανονισμούς των διαρθρωτικών ταμείων, η ενίσχυση μέσω των εν λόγω ταμείων παρέχεται, σύμφωνα με την αρχή της συμπληρωματικότητας και με βάση την εταιρική σχέση μεταξύ των κρατών-μελών και της επιτροπής, με τον δέοντα σεβασμό στις εξουσίες των μερών αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, και επί τη βάσει της αρχής της επικουρικότητας, ο σχεδιασμός, η προετοιμασία, η εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένης της επιλογής του έργου), η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων είναι ευθύνη των εθνικών αρχών, εντός των συνόρων τους και σύμφωνα με το ιδιαίτερο θεσμικό σύστημα του κάθε κράτους-μέλους.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των αναδόχων για την αναμόρφωση των έργων φαίνεται να έχουν καταλήξει σε αποτέλεσμα αναφορικά με τη συμμετοχή των τραπεζών. Ελπίζουμε ότι τα έργα, όπως προβλέπεται, θα ξεκινήσουν ξανά τον Απρίλιο του 2013.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος σε καμία σύμβαση παραχώρησης. Κατά συνέπεια, δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος ούτε στη σύμβαση παραχώρησης της Ολυμπίας Οδού. Ωστόσο, ενθαρρύνει τα μέρη να προχωρήσουν με μία λύση που θα είναι επωφελής για όλους (win-win).

Επί πλέον, έχουμε εμπλακεί ενεργά, έτσι ώστε, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και τη επιβεβαιωμένη συμμετοχή των τραπεζών, να είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε κατά πόσον το έργο πληροί τις απαιτήσεις για συγχρηματοδότηση, με κριτήρια τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, την τραπεζική φερεγγυότητα, την τήρηση της νομοθεσίας της Ε.Ε. και την έγκαιρη χρονικά ολοκλήρωση του έργου. Ηδη πολλές γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνεργάζονται στενά επί του θέματος».

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER