Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013 12:12

Επιστολή Σαμπαζιώτη σε υπουργούς για τις πλημμύρες στη Μεσσηνία

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)
Επιστολή Σαμπαζιώτη σε υπουργούς για τις πλημμύρες στη Μεσσηνία

Επιστολή για τις πλημμύρες, που έπληξαν τη Μεσσηνία απέστειλε στους υπουργούς Εσωτερικών, Υποδομών και Αγροτικής Ανάπτυξης ο βουλευτής Μεσσηνίας Δημήτρης Σαμπαζιώτης ζητώντας την καταβολή των απαραίτητων αποζημιώσεων προς τους πληγέντες.

 

Ακολουθεί αναλυτικά η επιστολή: 

"Τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα από τη θεομηνία της 11ης Νοεμβρίου 2013 προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στις υποδομές και σε περιουσίες πολιτών σε περιοχές του Δήμου Καλαμάτας αλλά και σε άλλες περιοχές του νομού Μεσσηνίας.

Η πρωτοφανής κακοκαιρία προκάλεσε υπερχείλιση τού ποταμού Άρη, και οι περιοχές της Μικρομάνης και του Μπουρνιά πλημμύρισαν και υπέστησαν μεγάλες ζημιές αγροτικές καλλιέργειες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Στην περιοχή του Αντικάλαμου και στην ευρύτερη περιοχή του Πηδήματος σημειώθηκαν μεγάλες ζημιές. Στην περιοχή της Θουρίας πλημμύρησαν πάνω από 15 κατοικίες, καταστράφηκαν οικοσκευές, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, και δημιουργήθηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο.

Το είδος και το μέγεθος των ζημιών, οι οποίες ομολογουμένως είναι πολλές και μεγάλες, έχει σαν αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του νομού. 
Το Ε­πι­με­λη­τή­ριο Μεσ­ση­νί­ας με σχετική επιστολή του προς τον Γ.Γ. της Πο­λι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, ζητά την κήρυξη περιοχών του Δή­μου Κα­λα­μά­τας και ό­σων ε­πλή­γη­σαν στο Ν. Μεσ­ση­νί­ας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ως πλημμυρόπληκτες έτσι ώστε να χο­ρηγη­θεί οι­κο­νο­μι­κή α­ρω­γή α­πό το Κρά­τος, για την α­πο­κα­τά­στα­ση των ζη­μι­ών σε δη­μό­σι­ες και ι­δι­ω­τι­κές υ­πο­δο­μές, κα­θώς και σε ε­πι­χει­ρή­σεις που υ­πέ­στη­σαν σο­βα­ρές ζη­μι­ές, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις τις κείμενης νομοθεσίας. 
Θα σας παρακαλούσα να εξετάσετε θετικά το αί­τη­μά αυτό και λό­γω της δύ­σκο­λης οι­κο­νο­μι­κής συγ­κυ­ρί­ας, να συνδράμετε οικονομικά τους πληγέντες για να ανταπεξέλθουν στα προβλήματα που δημιούργησε η κακοκαιρία, και να μεριμνήσετε για τις άμεσες και επείγουσες τεχνικές παρεμβάσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των συνεπειών της θεομηνίας".

Με τιμή

Δημήτρης Σαμπαζιώτης

Βουλευτής Μεσσηνίας Ν.Δ.

 

Πρόεδρος Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER