Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011 17:08

Νάντια Γιαννακοπούλου: «Τα κριτήρια βαθμολόγησης των Σχεδίων Βελτίωσης και η υλοποίηση του Μέτρου 121 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013»

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Η ανησυχία, ο προβληματισμός και η δυσαρέσκεια, αναφορικά με τη διαδικασία υλοποίησης του Μέτρου 121 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013, ‘‘Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων’’, είναι έντονες τόσο από την πλευρά των αγροτών, όσο και από την πλευρά των μελετητών γεωπόνων.
Από την πλευρά των αγροτών, το σύστημα βαθμολόγησης που θα ακολουθηθεί απορρίπτει το μεγαλύτερο μέρος των ενδιαφερόμενων αγροτών και κυρίως στο Νομό Μεσσηνίας, από την προσπάθεια βελτίωσης της εκμετάλλευσής τους.
Το ίδιο ισχύει και για τους περσινούς Νέους Αγρότες, οι οποίοι θα πρέπει να εξαιρεθούν από τα κριτήρια, διαφορετικά οι περισσότεροι δεν μπορούν να υλοποιήσουν την συμβατική τους υποχρέωση και να προχωρήσουν σε κάποιες επενδύσεις. Η ελάχιστη βαθμολογία που ορίζεται ως βάση είναι το 40, ενώ παράλληλα πρέπει να συγκεντρώνονται τουλάχιστον 15 βαθμοί από την ενότητα που αφορά τη συμβολή του επενδυτικού σχεδίου στους στόχους του προγράμματος (με ορισμένα από τα σχετικά κριτήρια της ενότητας να αφορούν από ελάχιστα έως καθόλου τους αγρότες – κτηνοτρόφους του Νομού).
Παράλληλα, δεν είναι δυνατόν μέσα σε 2 μήνες να βγουν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις που θα έδιναν στον υποψήφιο 8,1 μόρια. Εξάλλου, στην κατηγορία του άρθρου 3 «δυναμισμός του δυνητικού δικαιούχου» για να συγκεντρώσει κάποιος 9,1 μόρια πρέπει να είναι 30 – 50 ετών, να έχει τελειώσει ΑΕΙ ή ΤΕΙ γεωτεχνικής κατεύθυνσης, να έχει παρακολουθήσει σεμινάρια σχετικά με την γεωργία ή κτηνοτροφία και να έχει πάνω από 9 χρόνια εμπειρία. Επειδή, όμως, τέτοια προσόντα - προϋποθέσεις ελάχιστοι έχουν, στην πραγματικότητα ο μέσος υποψήφιος αγρότης θα πάρει από αυτήν την κατηγορία περίπου τα μισά μόρια (4,68).
Επίσης, επενδύσεις όπως μετεγκατάσταση, καθετοποίηση και εξ ολοκλήρου επένδυση σε νεοεισερχόμενα πρότυπα μοριοδοτούνται συνολικά με 13 μόρια, αλλά είναι προφανές ότι δεν μπορούν να βρουν εφαρμογή παρά σε ελάχιστες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Τρεις εβδομάδες, σχεδόν, μετά την προκήρυξη δεν έχει ακόμη δοθεί η τελική φόρμα υποβολής, οι τελικοί πίνακες, καθώς και η απόφαση υπολογισμού της ιπποδύναμης των γεωργικών ελκυστήρων. Αναμένονται επίσης τα υποδείγματα για μελέτες άρδευσης, εγκατάστασης και εφαρμογής δικτύου μετεωρολογικών προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας, δαπάνης και σχεδιασμού κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όπως απαιτείται από το άρθρο 23 παράγραφος 2 της απόφασης λεπτομερειών.
Από την πλευρά των μελετητών – επιστημόνων διατείνονται ότι σε ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό όπως αυτό, στο φάκελο υποψηφιότητας δεν απαιτείται οικονομική – τεχνική τεκμηρίωση της πρότασης, ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της εκμετάλλευσης, προσδιορισμός της σκοπιμότητας της επενδυτικής πρότασης, συσχέτιση επενδυόμενων πόρων και αναμενόμενων αποτελεσμάτων κ.α.
Ετσι, καλούνται π.χ. οι γεωπόνοι να υπογράψουν μελέτες, για την υλοποίηση επενδύσεων σε εκμεταλλεύσεις που αδυνατούν να ανταποκριθούν στην οικονομική εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν. Ενδεικτικά, μια προβατοτροφική εκμετάλλευση 200 προβάτων δύναται να αιτηθεί επένδυση 200 χιλιάδων ευρώ, χωρίς ιδιαίτερη τεκμηρίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Έτσι, συντρέχει μεγάλος κίνδυνος για τους ιδιοκτήτες ανάλογων εκμεταλλεύσεων και επενδύσεων να βρεθούν «όμηροι» των τραπεζών. Κατόπιν αυτών,
Ερωτάται ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
1.   Σκοπεύει η κυβέρνηση να τροποποιήσει το σύστημα βαθμολόγησης προκειμένου να κάνει λειτουργικότερο το μέτρο 121, ώστε να στοχεύει πραγματικά στην ανάπτυξη του γεωργικού τομέα γενικότερα, αλλά και στο Νομό Μεσσηνίας;
2.   Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση προκειμένου να δοθεί το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την έκδοση των απαραίτητων αδειών;
3.   Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε να λειτουργήσει αποτελεσματικά το σύστημα παραλαβής και πληρωμής των εγκεκριμένων επενδύσεων και να αποφευχθούν οι μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις που είχαν παρατηρηθεί κατά τις προηγούμενες περιόδους;
4.   Για ποιόν λόγο δε μοριοδοτούνται οι κάτοικοι των μειονεκτικών περιοχών, παρά μόνο οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών, κατά παράβαση της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ;
5.   Γιατί μοριοδοτούνται οι μονάδες για μετεγκατάσταση, για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας; Ποιες περιπτώσεις αφορά η διάταξη αυτή; Εάν οι μονάδες λειτουργούν υπό καθεστώς νομιμότητας, με ποιο τρόπο αποτελούν κίνδυνο για το περιβάλλον και την Δημόσια Υγεία; Εάν είναι παράνομες, δε θα πρέπει αυτόματα να αποκλειστούν από τους περιορισμένους πόρους του προγράμματος;

Η ερωτώσα βουλευτής,
Νάντια Ι. Γιαννακοπούλου

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER