Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011 18:51

Νάντια Γιαννακοπούλου: Να θεσπιστεί "Σύμφωνο ρευστότητας για την πραγματική οικονομία"

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Με δεδομένο τον κεντρικό ρόλο των τραπεζών στην Οικονομία, οι τράπεζες οφείλουν να λειτουργήσουν ώστε να εφαρμόσουν κάθε πολιτική ενίσχυσης ρευστότητας της αγοράς. Για το λόγο αυτό το Κράτος πρέπει να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλία ώστε να υπάρξει μια προγραμματική συμφωνία με έκαστο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός. Επομένως, το Σχέδιο Νόμου θα πρέπει να περιλαμβάνει «Σύμφωνο ρευστότητας στην πραγματική οικονομία», με συγκεκριμένα ποσοστά και καθορισμένο έλεγχο (Επίτροπος Δημοσίου). Να θεσπιστούν ευθύνες για τον Επίτροπο του Δημοσίου ο οποίος είναι εκπρόσωπος του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη που αποτελεί τον βασικό χρηματοδότη του τραπεζικού συστήματος σήμερα. Πρέπει να συνδεθεί η χρηματοδότηση της αγοράς με την εξέλιξη των καταθέσεων και τη σχέση καταθέσεων προς χορηγήσεις ανά πιστωτικό ίδρυμα, καθώς και να προβλεφθεί η δέσμευση για θέσπιση συγκεκριμένου ποσοστού μεταφοράς χρημάτων προς την πραγματική οικονομία.
Να ενισχυθούν επιπλέον, νέα προγράμματα επενδύσεων σε υποδομές («πράσινες», ενεργειακή επάρκεια, ανανεώσιμες μορφές ενέργειας κλπ.) που θα τονώσουν την αύξηση της ζήτησης βραχυπρόθεσμα και θα ενισχύσουν την αύξηση της παραγωγικότητας της πραγματικής οικονομίας μεσοπρόθεσμα. Επίσης, τα μέτρα θα πρέπει να ενισχύσουν την αγοραστική δύναμη των μισθωτών χαμηλού εισοδήματος.
Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην εθνική οικονομία, συγκρατώντας την κατακόρυφη πτώση των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων και τη μείωση της απασχόλησης, ασκώντας επιρροή προς τις τράπεζες για αναζωογόνηση των πιστωτικών αγορών και τροφοδότησή τους με νέα ρευστότητα.
Ο κλάδος των τραπεζών, ο πλέον προστατευμένος της ελληνικής οικονομίας, οφείλει να το υπογράψει και επιπροσθέτως να προβλεφθεί «Ρήτρα προστασίας απασχόλησης», ώστε να προστατευθούν οι θέσεις εργασίας και να αποθαρρυνθούν οι απολύσεις ακόμη και στην περίπτωση ενδεχόμενων συγχωνεύσεων.
Στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού μοντέλου, πρέπει να ενισχυθεί ο δημόσιος τομέας με την παροχή και ενίσχυση ποιοτικών και  ουσιαστικών υπηρεσιών μέσω των τραπεζών σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία, η ενεργειακή επάρκεια και να συνδεθεί με το νέο αναπτυξιακό νόμο.
Με δεδομένο ότι στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλο έλλειμμα στην κοινωνική οικονομία (ουραγοί στην Ευρώπη), πρέπει να ενισχυθεί πλέον – και είναι ευκαιρία με το νομοσχέδιο αυτό - ο παρεμβατικός και εποπτικός ρόλος της Τράπεζας της Ελλάδος σε ουσιαστικά θέματα, σε ένα συνολικό επαναπροσανατολισμό των δραστηριοτήτων των τραπεζών προς την κατεύθυνση της παραγωγικής και περιβαλλοντικής ανασυγκρότησης της οικονομίας όπως:
α) Απόδοση επιχειρηματικών ευθυνών σε τράπεζες και στελέχη που με την πολιτική και τις πρακτικές τους κινούνται ενάντια στην κοινωνία (υπάρχει ευρωπαϊκό ψήφισμα για την πολιτική των αποδοχών στον χρηματοπιστωτικό τομέα)
β) Η επαναφορά του σκοπού για τον οποίο «επιτράπηκαν» αρχικά οι συναλλαγές με τα πιστωτικά παράγωγα (CDs, Swaps κλπ.) – δηλαδή η χρήση τους μόνο για την ασφάλεια των πιστώσεων και όχι η κερδοσκοπία.
γ) Ο καθαρός διαχωρισμός των επενδυτικών τραπεζών από τις εμπορικές (προστασία από το κράτος πλέον μόνο των αμιγώς εμπορικών τραπεζών).
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Aρθρο 19 - Προϋποθέσεις ενίσχυσης και μέρισμα πιστωτικών ιδρυμάτων
Στο υπό ψήφιση Σχέδιο Νόμου και συγκεκριμένα στο άρθρο 19 παράγραφος 2 να προστεθεί εδάφιο ως ακολούθως:
«Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση του πρόσθετου ποσού ενίσχυσης ύψους 30 δις, αποτελεί η υιοθέτηση και εφαρμογή προκαθορισμένων σχεδίων για μεσοπρόθεσμες ανάγκες χρηματοδότησης ανά πιστωτικό ίδρυμα και με βάσει την συμπεριφορά που επέδειξε το κάθε ένα από αυτά στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία προς την πραγματική οικονομία. Τα ως άνω να βεβαιώνονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η προετοιμασία, η ολοκλήρωση και η εφαρμογή των εν λόγω σχεδίων, να τελούν υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος και να προϋποθέτουν την έγκριση αυτής καθώς και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Επιπλέον, της ως άνω προϋποθέσεως, οι τράπεζες πριν την ανωτέρω έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, υποχρεούνται να υποβάλλουν προς αυτήν ειδικό «Σύμφωνο ρευστότητας» για την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας με κοινοποίησή του στη Βουλή των Ελλήνων (Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων), το οποίο θα περιλαμβάνει την ενίσχυση σε συγκεκριμένους τομείς (εξαγωγικές επιχειρήσεις, γεωργία, ναυτιλία, τουρισμό, μικρομεσαίες επιχειρήσεις) και τη χρηματοδότηση προγραμμάτων επενδύσεων και υποδομών («πράσινη ενέργεια», ενεργειακή επάρκεια, ανανεώσιμες μορφές ενέργειας κλπ.) που θα τονώσουν την παραγωγικότητα και θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα σε όλη την πραγματική οικονομία μεσοπρόθεσμα.
Επιπρόσθετα και ειδικά σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων ή εξαγορών μεταξύ τραπεζών, οι τράπεζες υποχρεούνται στο επιχειρησιακό σχέδιο που υποβάλλουν να συμπεριλάβουν ειδικές διατάξεις με «Ρήτρα προστασίας απασχόλησης», ώστε να προστατευθούν οι θέσεις εργασίας, αποθαρρύνοντας επιλογές απολύσεων. Να τελεί δε, το σχέδιο αυτό, υπό την έγκριση του Εκπροσώπου του Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος κοινοποιούμενο στη Βουλή των Ελλήνων (Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων). Να θεσπιστούν επίσης, συγκεκριμένες ευθύνες για τον ρόλο του Εκπροσώπου του Δημοσίου, ως αποκλειστικού εκπροσώπου του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη και να υποχρεωθούν οι τράπεζες σε πιστωτική επέκταση 50% επί της σημερινής θεσπιζόμενης παρεχόμενης εγγυήσεως».
Οι προτείνοντες βουλευτές,
Γιαννακοπούλου Νάντια
Κουρουμπλής Παναγιώτης
Παπαθανάση Αφροδίτη
Στασινός Παύλος

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER