Κυριακή, 17 Ιουλίου 2011 21:12

Ερώτηση Χουντή για κατασκευή χώρου διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων στη Μεγαλόπολη

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Ενώ στις 18.08.2009 η Ελλάδα κατέθεσε στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) υπόμνημα αντίκρουσης στην υπόθεση C-286/08 το οποίο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει και κατάλογο μελλοντικών χώρων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων στην Ελλάδα με αναφορά και στο χώρο διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων της ΔΕΗ στο λιγνιτικό κέντρο Μεγαλόπολης. Στη συνέχεια, η ΔΕΗ προέβη σε συμπληρωματική αίτηση έγκρισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον υπερδιπλασιασμό της χωρητικότητας του υπό δημιουργία χώρου με σκοπό τη χρήση του χώρου για διαχείριση βιομηχανικών και άλλων αποβλήτων. Λαμβάνοντας υπόψη όπως καταγγέλλουν φορείς ότι:
- ο χώρος βρίσκεται σε απόσταση 530 μέτρων από τον ποταμό Αλφειό, 400μ από τον οικισμό της Θωκνίας και 3.5-4 χλμ από τη Μεγαλόπολη,
- υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις κατά της επιλογής του συγκεκριμένου χώρου λόγω αυξημένου κινδύνου στη δημόσια υγεία και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον,
- η ΜΠΕ είναι ελλιπής γιατί δεν γίνεται πουθενά λόγος για το είδος των βιομηχανικών και άλλων αποβλήτων που πρόκειται να διατεθούν στο χώρο διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων (ΧΔΒΑ),
- ο προτεινόμενος ΧΔΒΑ εντοπίζεται σε περιοχή όπου το 2004 παρατηρήθηκαν μετακινήσεις του εδάφους με εμφανείς επιπτώσεις σε σημεία του χώρου ακόμη και σήμερα,
- Παραβιάζετε η οδηγία 1999/31/ΕΚ και τα Παραρτήματά της Ι και ΙΙ, καθώς και την Απόφαση 2003/33/ΕΚ για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής, ερωτάται η Επιτροπή
Κατά πόσο ο χώρος αυτός, με τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί, παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία για τις ΜΠΕ και την  υγειονομική ταφή. Έχουν θεσπιστεί οι ειδικές διατάξεις της ανωτέρω Απόφασης στην ελληνική νομοθεσία;  Με ποιόν τρόπο η Ελλάδα εξασφαλίζει στην πράξη την πλήρη εφαρμογή και αποτελεσματικότητα της Απόφασης ;
Με δεδομένη την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός ΧΔΒΑ, προτίθεται η Επιτροπή να μεσολαβήσει στις αρμόδιες ελληνικές αρχές ώστε να επιλεγεί  εναλλακτικός χώρος που να πληροί τα κριτήρια της προαναφερθείσας νομοθεσίας;
Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει ώστε οι αρμόδιες ελληνικές αρχές να συμμορφωθούν προς τις κοινοτικές διατάξεις σχετικά με την ασφαλή διάθεση του αμιάντου και των λοιπών βιομηχανικών αποβλήτων;

Νικόλαος Χουντής

05.03.2010

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER