Δευτέρα, 05 Φεβρουαρίου 2018 16:28

Το Σταφιδικό Κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 115o)   

Γράφτηκε από τον 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)
Το Σταφιδικό Κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 115o)   

Με τις υποψηφιότητες στο ΚΚΕ φαίνεται πως υπάρχει κάποια εμπλοκή, καθώς αρχικά ως υποψήφιος στην επαρχία Καλαμάτας ανακοινώθηκε ο Τάσης Κουλαμπάς (768). Στην τελική ανακοίνωση όμως υποψήφιος στην επαρχία Καλαμάτας είναι ο Γ. Ζερμπίνος, ενώ στην επαρχία Πυλίας ο Γ. Τζεμόπουλος (769).

Η προεκλογική περίοδος χαρακτηρίζεται από φανατισμό και βαρείς χαρακτηρισμούς που ανταλλάσσουν το βενιζελικό και αντιβενιζελικό στρατόπεδο. Αλλά και από “πρωτόγονο” αντικομμουνισμό με αλλεπάλληλες καταγγελίες στον “Ριζοσπάστη” για διώξεις στρατιωτών στο Σύνταγμα αλλά και από ένα περιστατικό στη Λογγά, ενδεικτικό του κλίματος: “Εις την Λογγάν συνέβησαν χθες λυπηρά επεισόδια εξ αιτίας μιας συγκεντρώσεως των κομμουνιστών, κατά την οποία ο υποψήφιος βουλευτής του Ενιαίου Μετώπου Εργατών και Αγροτών κ. Τζεμόπουλος εξετράπη εις ύβρεις εναντίον του σημερινού κοινωνικού καθεστώτος και των αστικών κομμάτων. Ευτυχώς επενέβη αμέσως η αστυνομική δύναμις της κοινότητος Λογγά και ούτω δεν εσημειώθησαν θύματα. Ας σημειωθεί ότι εις την προεκλογικήν συγκέντρωσιν του ΕΜΕΑ είχον λάβει μέρος πολλαί κομμουνίστριαι κρατούσαι εις χείρας των μικράς ερυθράς σημαίας. Μια εξ αυτών μάλιστα όταν η αστυνομία επιχείρει να διαλύση βιαίως την συγκέντρωσιν, ώρμησε με λύσσαν εναντίον του ενωματάρχου κ. Καίσαρη, τον οποίον ασφαλώς θα ετραυμάτιζε, αν παρατυχών χωροφύλαξ δεν επρολάμβανε να την συλλάβη. Συνεπεία τούτου οι κομμουνισταί ώρμησαν εναντίον των αστυνομικών οργάνων με σκοπόν ν’ απελευθερώσουν την συντρόφισσάν των. Ηπειλήθη τότε αιματηρά σύρραξις μεταξύ κομμουνιστών και αστυνομικών η οποία όμως απεσοβήθη χάρις εις την ψυχραιμίαν των χωρικών. Εν τω μεταξύ ενισχυθείσα η αστυνομική δύναμις Λογγάς και δι’ άλλων χωροφυλάκων εκ των πέριξ αστυνομικών σταθμών κατώρθωσε να συλλάβη περί τους δέκα κομμουνιστάς, μεταξύ των οποίων και τον υποψήφιον βουλευτήν Τζεμόπουλον, τους οποίους σήμερα αποστέλει ενταύθα υπό ισχυράν συνοδείαν. Σχετικώς με τ’ ανωτέρω ελάβαμεν χθες το εσπέρας εκ Λογγάς το κάτωθι τηλεγράφημα: Κάτωθι υπογγραμμένοι κάτοικοι Λογγάς συγχαίρομεν ενωματάρχην Καίσαρην δι’ ανδρικήν στάσιν προλαβούσα αιματηράς σκηνάς εναντίον υπονομευτών έθνους, θρησκείας. Αιτούμεθα παραδειγματικήν τιμωρίαν πρωταιτίων σκηνών Γεωρ. Πετρόπουλος, Εμμ. Ιωαννίδης, Νικ. Κουτρουμπής, Αντ. Ηλιόπουλος, Αθ. Μπεζαντές, Αν. Κασιμιώτης” (770). Η εκδοχή της εφημερίδας “Θάρρος” για το περιστατικό είναι διαφορετική, αλλά επίσης ενδεικτική της τρομοκρατίας και των διώξεων κομμουνιστών: “Προχθές το απόγευμα εις τι καφενείον της Λογγάς επιχείρησε να ομιλήση ο “σύντροφος” Τζεμόπουλος ενώπιον του εκεί πλήθους. Καθ’ ην όμως στιγμήν ήρχισε ομιλών οι περί αυτόν “σύντροφοι” ήρχισαν να τον επιδοκιμάζουν διά φωνασκιών και ζητωκραυγών υπέρ της ιδεολογίας των, τόσον ζωηρώς ώστε ανεστατώθη ολόκληρος εκεί η αγορά. Αστυνομικά όργανα προστρέξαντα κατώρθωσαν να συλλάβουν, κατόπιν αντιστάσεως, μερικούς εξ αυτών και να του οδηγήσουν εις το αστυνομικόν σταθμόν διά τα περαιτέρω” (771).

Στις εκλογές η βενιζελική παράταξη συγκέντρωσε το 46,32% των ψηφοφόρων και η αντιβενιζελική το 46,19%. Λόγω του πλειοψηφικού όμως η Ηνωμένη Αντιπολίτευσις πήρε 136 έδρας και ο Εθνικός Συνασπισμός 110, ενώ οι Αγροτικοί μόλις 2 έδρες και το Ενιαίο Μέτωπο καμία. Στις 6 Μαρτίου εκδηλώθηκε στρατιωτικό κίνημα με επικεφαλής το Ν. Πλαστήρα, απέτυχε και ο πρωτεργάτης διέφυγε, ενώ στις 10 Μαρτίου ορκίστηκε η κυβέρνηση Τσαλδάρη. Στη Μεσσηνία πήρε όλες τις έδρες σε όλες τις επαρχίες το Λαϊκό Κόμμα. Το ενδιαφέρον σε σχέση με το αγροτικό κίνημα επικεντρώνεται και πάλι στην Πυλία όπου ο Τσικλητήρας παίρνει μεγάλο αριθμό ψήφων, ενώ ο Τζεμόπουλος του Ενιαίου Μετώπου πολύ λίγους (772).

Επαρχία Πυλίας

Τμήμα Τσικλητήρας Τζεμόπουλος

1ο Χατζή 103 1

2ο Χατζή 316 0

Βλαχόπουλου 115 0

Βλάση 94 0

1ο Πύλου 299 30

2ο Πύλου 107 0

Χανδρινού 90 0

Κορυφασίου 82 0

Καλλιθέας 152 0

Μεθώνης 213 0

Κορώνης 2 11

Υάμειας 13 1

Πεταλιδίου 61 1

Λογγάς 132 32

Αχλαδοχωρίου 57 0

Λαχανάδας 34 0

Χαρακοπιού 23 0

Ν. Κορώνης 38 0

Λίγο διαφορετικότερα δίνει τα αποτελέσματα για τον Τζεμόπουλο (Ενιαίο Μέτωπο) “το Θάρρος”: Χανδρινού 3, Κορώνης 6, Χαρακοποιού 6, Νέας Κορώνης 1 (773). Στην Καλαμάτα ο Ζερμπίνος (Ενιαίο Μέτωπο) συγκεντρώνει 196 ψήφους, επιβεβαιώνεται η σημαντική επιρροή του ΚΚΕ στη Μικρομάνη (47 ψήφοι) και τον Αρι (27 ψήφοι), ενώ λίγες ψήφους παίρνει σε άλλα τμήματα (774).

Ο Θόδωρος Κορμάς συγκεντρώνει 187 ψήφους (83 Μαυρομμάτι Ιθώμης, 71 Τρίκορφο) και ο Αθ. Γκονόπουλος 185 ψήφους (71 Διαβολίτσι, 32 Κωνσταντίνοι, 26 Κ. Μέλπεια) (775).

Και όταν τελειώνουν οι εκλογές αρχίζουν τα προβλήματα, με πρώτο τα δάνεια της Αγροτικής Τράπεζας: “Από προχθές η Αγροτική Τράπεζα ήρχισε παρέχουσα τα κατ' έτος παρεχόμενα καλλιεργητικά δάνεια εις τους παραγωγούς. Αγνωστον όμως διά ποίαν αιτίαν τα εφέτος χορηγούμενα δάνεια αν δεν είναι εξευτελιστικά, είναι πάντως κατά 80% μικρότερα των δανείων άλλων ετών. Εξ αφορμής τούτου μεταξύ των γεωργικών τάξεων του Νομού επικρατεί αναβρασμός και από διάφορα χωρία της Μεσσηνίας φθάνουν εις τα γραφεία μας επιστολαί διαμαρτυρίας διά την τακτικήν αυτήν του μοναδικού μας γεωργικού πιστωτικού ιδρύματος. Δεν γνωρίζομεν ποίοι είναι οι υπαγορεύσαντες την τακτικήν αυτήν λόγοι. Γνωρίζομεν όμως κάλλιστα ότι οι παραγωγοί της Μεσσηνίας εφάνησαν πάντοτε συνεπείς με τας προς την Τράπεζαν υποχρεώσεις των και πάντοτε έσπευσαν να εξοφλήσουν τα δάνειά των, εις περιστάσεις μάλιστα πολύ δεινάς δι’ αυτούς, εξ αφορμής των αλλεπάλληλων καταστροφών της παραγωγής. Γεννάται κατ’ ακολουθίαν το ερώτημα: Πώς θα δυνηθούν οι γεωργοί να ανταποκριθούν με τας 2.000 δρχ. του δανείου εις τα υπερβαίνοντα το δεκαπλάσιον έξοδα της καλλιέργειας;” (776).

Λίγες μέρες αργότερα “λόγω της ακαταστάτου καιρικής καταστάσεως εις διάφορα σποραδικά μέρη του Νομού μας εσημειώθη πτώσις του θερμομέτρου κάτω του μηδενός, συνεπεία της οποίας υπήρξεν η προσβολή των τρυφερών βλαστών των σταφιδαμπέλων υπό παγετού. Η προσβολή όμως αυτή ουδεμίαν σημαντικήν καταστροφήν επέφερε επί της εν γένει παραγωγής σταφίδος” (777).

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Ζευγολατιού εκφράζει ανησυχία για τον κίνδυνο παγετού με τηλεγράφημα στο νομάρχη Ν. Διδαχό, ο οποίος απαντά με τηλεγράφημα σε δήμους και κοινότητες στο οποίο αναφέρει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν: “Επί τω σχετικώ τηλεγραφήματι Προέδρου Κοινότητος Ζευγολατιού εν σχέσει προς τας τελευταίας αποτόμους καιρικάς μεταβολάς, αρμόδια γεωπονική υπηρεσία φρονεί όπως συστηθεί εις ενδιαφερομένους σταφιδοπαραγωγούς και άλλους παραγωγούς, ότι ο παγετός δύναται προληφθή αν πάντες οι κάτοικοι κατ’ επιφόβους αιθρίας νύκτας δημιουργήσωσι υπεράνω καλλιεργειών των πυκνά νέφη καπνού δι’ αναφλέξεως καπνογόνων υλικών, οίον αχύρου ολίγον υγρού, χλωρών χόρτων, ξηράς κόπρου βοών κ.λπ. καθ όλην την νύκτα και προ παντός κατά τας πρωινάς ώρας μέχρι τελείας ανατολής του ηλίου” (778).

Και μαζί με τον πάγο έρχεται και η ιστορία της χορήγησης θειικού χαλκού και θειαφιού: “Ο σταφιδικός κόσμος της περιφερείας μας και ιδία ο συνεταιρισμένος τοιούτος διατελεί εν εξεγέρσει εξ αιτίας της τακτικής την οποία ακολουθεί το υποκατάστημα της Αγροτικής Τραπέζης Μεσσήνης εν τη διαχειρίση του ζητήματος της παροχής δανείων και ειδών καλλιεργητικών προς τους παραγωγούς. Ούτω κατά τας ανακοινώσεις των καλλιεργητών, ενώ η Τράπεζα είχε ζητήσει και είχον υποβληθεί εις αυτήν εγκαίρως, ήτοι εντός Δεκεμβρίου οι δηλώσεις τόσον διά την παροχήν δανείων, όσον και διά την προμήθειαν θειικού χαλκού και θείου, ήδη η Τράπεζα δεν παραχωρεί εις τους παραγωγούς τας αναγκαιούσας εις ένα έκαστον εξ αυτών ποσότητας. Ενώ δηλαδή δι’ έκαστον στρέμμα σταφιδαμπέλου υπάρχει ανάγκη 7-8 οκάδων θειικού χαλκού και 12-15 οκάδων θείου, το υποκατάστημα Μεσσήνης παρέχει μόνον 4 οκάδας θειικού χαλκού και 7 οκάδας θείου κατά στρέμμα, το ήμισυ δηλαδή της απαιτουμένης κανονικής ποσότητος. Πολλοί συνεταιρισμοί και τινές των Ενώσεων Συνεταιρισμών απεφάσισαν και εξαπέστειλαν τηλεγραφήματα διαμαρτυρίας προς το υπουργείον της Εθνικής Οικονομίας και την Κεντρικήν Διοίκησιν της Αγροτικής Τραπέζης. Προς το υπουργείον Εθνικής Οικονομίας απεστάλη και έτερον τηλεγράφημα των σταφιδοπαραγωγών διά την άρσιν του παρακρατήματος του συναλλάγματος του εισπραττομένου από την σταφίδα.

Μας παρεσχέσθη επίσης η πληροφορία ότι οι παραγωγοί παραπονούνται κατά της Διοικήσεως της Αγροτικής Τραπέζης, διότι αύτη εν τη παροχή των καλλιεργητικών δανείων εμφορείται από στενόκαρδον διάθεσιν, εις τρόπον ώστε να αρνείται αύτη τον δανεισμόν εις άτομα άτινα επλήρωσαν το μέγιστο μέρος των προηγουμένων δανείων των και μόνον ένα ελάχιστον ποσόν καθυστερούν. Ούτω λέγεται ότι ηρνήθη να χορηγήση οιονδήποτε ποσόν δανείου εις παραγωγόν, ο οποίος είχε προηγουμένως λάβει δάνειον 5.000 δραχμών και έχει πληρώσει ήδη 4.800 δραχμάς, ώστε να μη οφείλη παρά μόνον 200 δραχμάς” (779).

  

(768) “Ριζοσπάστης” 15/2/1933

(769) “Ριζοσπάστης” 21/2/1933 - Ο Τζεμόπουλος αναφέρεται λανθασμένα ως Τζώνης

(770) “Σημαία” 22/2/1933

(771) “Θάρρος” 22/2/1933

(772) “Σημαία” 7/3/1933

(773) “Θάρρος” 6 και 7/3/1933

(774) “Θάρρος” 7/3/1933

(775) “Θάρρος” 7/3/1933

(776) “Σημαία” 16/3/1933

(777) “Σημαία” 25/3/1933

(778) “Θάρρος” 25/3/1933

(779) “Θάρρος” 29/3/1933

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER