Κυριακή, 29 Ιουλίου 2018 17:15

Η μείωση προστίμου για την αδήλωτη εργασία

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Η μείωση προστίμου για την αδήλωτη εργασία

 

Του Κωνσταντίνου Παύλ. Κρανιώτη

Οικονομολόγου

 

Ψηφίστηκε  το νομοσχέδιο το οποίο στην ουσία θα μειώνει το πρόστιμο των 10.500,00€ που ισχύει μέχρι στιγμής για την αδήλωτη εργασία. Ο εργοδότης για κάθε εργαζόμενο που εντοπίζεται αδήλωτος θα καταβάλει ένσημα τριών μηνών μόλις ξεκινάει η σύμβαση, σαν να τον είχε απασχολήσει ήδη για τρεις μήνες. Πέρα δηλαδή από τις διοικητικές κυρώσεις θα καταβάλει εισφορές στον ΕΦΚΑ τριών μηνών. Θα υπάρχει βέβαια μείωση του προστίμου, που θα εξαρτάται από το διάστημα ασφάλισης του εργαζομένου. Η πρόσληψη του εργαζομένου ο οποίος εντοπίστηκε αδήλωτος, θα πρέπει να γίνει εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα του ελέγχου. Η πρόσληψη θα πρέπει να είναι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Συγκεκριμένα η μείωση θα έχει ως έξης:

- 7.000 ευρώ πρόστιμο εάν γίνει πρόσληψη με τρίμηνη σύμβαση.

- 5.000 ευρώ πρόστιμο εάν γίνει πρόσληψη με εξάμηνη σύμβαση.

- 3.000 ευρώ πρόστιμο εάν γίνει πρόσληψη με ετήσια σύμβαση.

Στις περιπτώσεις εποχικών εργασιών ο εργοδότης μπορεί να προβεί σε κατάτμηση της σύμβασης ορισμένου χρόνου κατά την περίοδο λειτουργίας στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος και κατά την επόμενη περίοδο λειτουργίας. Επίσης ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να προβεί σε μείωση του προσωπικού, εκτός αν προβεί σε νέα πρόσληψη με τους ίδιους όρους εργασίας, ώστε να διατηρηθεί σταθερός ο αριθμός των εργαζομένων της επιχείρησης

Να τονίσουμε το γεγονός ότι σε περίπτωση υποτροπής η οποία διαπιστώνεται εντός τριών ετών από τον πρώτο έλεγχο, θα υπάρχει μεγαλύτερη αυστηρότητα και το πρόστιμο θα διπλασιάζεται χωρίς δυνατότητα εκπτώσεων. Σε περίπτωση βέβαια που ο αδήλωτος εργαζόμενος δεν επιθυμεί ο ίδιος να προσληφθεί, ο εργοδότης δεν  μπορεί να έχει την έκπτωση του προστίμου.

Οσον αφορά τώρα τις αλλαγές στην υπερεργασία και την υπερωρία:

Στις επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται το συμβατικό ωράριο έως 40 ώρες την εβδομάδα ο εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται 5 επιπλέον ώρες την εβδομάδα κατά την κρίση του εργοδότη. Οι ώρες αυτές είναι η υπερεργασία.

Η υπερωρία υπολογίζεται από την 10η ώρα και μετά. Θεωρείται η εργασία δηλαδή πέραν των 48 ωρών την εβδομάδα.

 

Η υποβολή υπερωρίας με sms

Με τη νέα υπουργική απόφαση ορίζεται ότι από την 1η Ιουλίου η δήλωση της υπερωριακής απασχόλησης θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά υποβάλλοντας το σχετικό έντυπο μέσω της αποστολής μηνύματος με το κινητό μας τηλέφωνο.

Θα υπάρξει ένα μεταβατικό διάστημα δύο μηνών έως την 1η Σεπτεμβρίου, όπου δηλαδή η δήλωση των υπερωριών θα γίνει όπως γινόταν μέχρι στιγμής μέσω του ειδικού βιβλίου υπερωριών

 

Η υποβολή υπερεργασίας μέσω sms

Με την ίδια υπουργική απόφαση θα δοθεί η δυνατότητα από 1/10/2018 της υποβολής του συμπληρωματικού ωραρίου μέσω της αποστολής μηνύματος με το κινητό μας τηλέφωνο.

Στην απόφαση οικ. 32143/δ1.11288/2018 που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο ΦΕΚ  διευκρινίζεται ότι τα ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ, του ΟΑΕΔ και του ΕΦΚΑ μπορούν να δηλώνουν μέσω κινητού τηλεφώνου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την ώρα έναρξης του ελέγχου. Η σχετική δήλωση θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και θα είναι εμφανής στον εργοδότη.

Οπως διαπιστώνουμε λοιπόν σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν προλάβει άμεσα να αποστείλει τα sms πριν τη διενέργεια του ελέγχου θα προκληθεί σωρεία προστίμων καθώς είναι δεδομένο ότι οι υπερβάσεις των ωραρίων έστω και για μικρό διάστημα είναι δεδομένες σε κάθε επιχείρηση.

Ας δούμε ένα απλό παράδειγμα: Εστω ένα καλοκαιρινό beach bar έχει δηλώσει ότι ο εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση φεύγει στις 22:00 και βρίσκεται 20 λεπτά μετά τις 22:00 στο μαγαζί την ώρα που διενεργείται ο έλεγχος. Από τη στιγμή που δεν δηλώθηκε η παραπάνω αυτή ώρα που παρέμεινε ο εργαζόμενος στην επιχείρηση σαν υπερεργασία αυτό θεωρείται παράβαση και ανάλογα με τα πόσα άτομα προσωπικό απασχολεί ο επιχειρηματίας τα πρόστιμα έχουν ως εξής:

 

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER