Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019 09:19

Λιγότερη γραφειοκρατία για το Κτηματολόγιο, ζητάει ο Σύλλογος Μηχανικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Τριφυλίας

Γράφτηκε από τον 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(2 ψήφοι)
Λιγότερη γραφειοκρατία για το Κτηματολόγιο, ζητάει ο Σύλλογος Μηχανικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Τριφυλίας

 

Ως ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα χαρακτηρίζει τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου ο Σύλλογος Μηχανικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Τριφυλίας.

Προτρέπει δε τους πολίτες να απευθύνονται στους επαγγελματίες μηχανικούς για την ορθή δήλωση της περιουσίας τους για να μην έχουν στη συνέχεια προβλήματα, ενώ ζητούν επιπλέον χρόνο για τη συλλογή των δηλώσεων και λιγότερη γραφειοκρατία.

Μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος αναφέρει: «Η δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου έχει χαρακτηρισθεί ως ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα που θα διασφαλίσει την οριστική και αμετάκλητη οριοθέτηση της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, ενώ θα αποτελέσει στα χέρια των κυβερνήσεων βασικό εργαλείο σχεδιασμού και πολιτικών γης στον τομέα του περιβάλλοντος, της αξιοποίησης των φυσικών πόρων, των μεγάλων επενδύσεων και της δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής».

Και σημειώνει στη συνέχεια: «Η συμμετοχή των κατά τόπους μηχανικών οι οποίοι είναι γνώστες του αντικειμένου και των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής μας αποκτά ιδιαίτερο ρόλο. Επισημαίνεται ότι: Ανεντόπιστα δικαιώματα δεν συμπεριλαμβάνονται ούτε στους κτηματολογικούς πίνακες της ανάρτησης αλλά και εν τέλει ούτε στους οριστικούς κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα. Εσφαλμένος  εντοπισμός ακινήτου καθώς και λάθος οριοθέτηση αυτού οδηγεί εν πρώτοις σε ταλαιπωρία του πολίτη, προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες διορθώσεις κατά τη λειτουργία του Κτηματολογίου και επίσης σε οικονομική επιβάρυνση. Εκτεταμένα λάθη οδηγούν σε χρονοβόρες και αντιοικονομικές διαδικασίες, όπως αυτές των επαναχωροθετήσεων. Σημειώνεται ότι κατά τη συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας είναι πλέον υποχρεωτική η επισύναψη στη δήλωση ιδιοκτησίας, εναλλακτικά: Εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος στο σύστημα ΕΓΣΑ 87. Διοικητικής πράξης. Εκτύπωση αποσπάσματος από την υπηρεσία θέασης του “Ελληνικό Κτηματολόγιο” ή εντοπισμός στο Γραφείο Κτηματογράφησης (συνήθως η ακρίβεια είναι πολύ μεγαλύτερη του μέτρου). Οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου (παλαιά διαγράμματα που συνοδεύουν πράξεις της διοίκησης, αεροφωτογραφίες κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση η υποβολή τοπογραφικού διαγράµµατος είναι απαραίτητη εφόσον: αυτό αναφέρεται ή προσαρτάται στο συμβόλαιο, γίνεται επίκληση της χρησικτησίας ως αιτία κτήσης του ακινήτου, έχει εκδοθεί οικοδοµική άδεια για το ακίνητο, έχει ήδη συνταχθεί τοπογραφικό για οποιαδήποτε άλλη χρήση (π.χ. για τακτοποίηση αυθαιρέτου, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, πράξη τακτοποίησης, διορθωτική πράξης εφαρµογής κ.λπ.). Από τα παραπάνω επισημαίνουμε ότι μόνο το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα είναι το πλέον κατάλληλο και πρόσφορο μέσο για τον ορθό εντοπισμό και την οριοθέτηση του ακινήτου με ακρίβεια».

Επίσης αναφέρονται τα εξής: «Είναι κρίσιμο να επισημανθεί επίσης ότι εφόσον κατά τη διαδικασία της ανάρτησης των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων, εντοπισθούν διαφορές στο σχήμα και το εμβαδόν των ακινήτων, οι οποίες είναι εκτός των αποδεκτών ορίων απόκλισης, η ένσταση που θα υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα. Η ένσταση παραπέμπεται προς εξέταση στην επιτροπή ενστάσεων. Εφόσον οι διορθώσεις επηρεάζουν άλλο ακίνητο ο ενιστάμενος θα πρέπει υποχρεωτικά να κοινοποιήσει την ένστασή του στους θιγομένους, διαφορετικά η ένστασή του απορρίπτεται ως απαράδεκτη από την επιτροπή. Το κόστος της ολοκληρωμένης κατάθεσης της ένστασης ξεπερνά το κόστος της δήλωσης ιδιοκτησίας όταν επισυνάπτεται εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν φροντίσει ώστε το ακίνητό του να κτηματογραφηθεί με το ορθό σχήμα και εμβαδόν και μεταφερθεί αυτό στις πρώτες εγγραφές του Κτηματολογίου με διαφορές στο σχήμα και το εμβαδόν των ακινήτων, οι οποίες είναι εκτός των αποδεκτών ορίων απόκλισης, θα υποχρεωθεί να ακολουθήσει τη διαδικασία διόρθωσης αυτών κατά τη χρονική στιγμή που θα προβεί σε οποιαδήποτε εγγραπτέα στα κτηματολογικά βιβλία πράξη (αγοραπωλησία, κ.λπ.). Για τις διορθώσεις αυτές θα πρέπει να προσκομίσει υποχρεωτικά εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου του, ενώ η διαδικασία που απαιτείται είναι χρονοβόρα. Στην περίπτωση όπου ο ιδιοκτήτης δεν έχει προβεί στην υποβολή της δήλωσης της ιδιοκτησίας του και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της κτηματογράφησης, απαιτείται για τις περισσότερες περιπτώσεις δικαστική απόφαση, προκειμένου να καταχωρισθεί το δικαίωμά του. Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι η ορθή χωρική απεικόνιση των ακινήτων προϋποθέτει την προσκόμιση εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος. Οσον αφορά στον εντοπισμό του ακινήτου, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν αποτελεί τοπογραφικό διάγραμμα, αλλά μόνο εντοπίζεται το ακίνητο ως προς τη θέση του. Ο εντοπισμός των ορίων των γεωτεμαχίων από την ηλεκτρονική εφαρμογή δηλώσεων του Κτηματολογίου εμπεριέχει σφάλμα που κυμαίνεται από ένα έως μερικά μέτρα αναλόγως με την ευκρίνεια, ενώ η καταγραφή των ορίων μέσω εφαρμογής του κινητού έχει ακρίβεια εντοπισμού στο σύστημα ΕΓΣΑ από μερικά έως και 10 μέτρα ανάλογα με τις συνθήκες. Συνεπώς ο εντοπισμός αυτός δεν υποκαθιστά την ακρίβεια του εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος. Για ακίνητα εντός οικισμού ή σχεδίου ή που κρίνουμε ότι έχουν αξία και είναι αξιοποιήσιμα, μονόδρομος είναι η προσκόμιση εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος από το ΕΓΣΑ ’87 (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987). Μόνο με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ορθή δήλωση της περιουσίας και αποφεύγονται μελλοντικές διορθώσεις (χωρικές μεταβολές ή ενστάσεις Κτηματολογίου) κατά τη διάρκεια μεταβίβασης ή έκδοσης οικοδομικής άδειας. Το κόστος των διορθώσεων και η καθυστέρηση υλοποίησής τους είναι πολλαπλάσιο από την, εξαρχής, ορθή δήλωση στο Κτηματολόγιο με την προσκόμιση εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος. Παρά το ότι υπάρχει η δυνατότητα ο κάθε πολίτης να δηλώσει την περιουσία του μόνος του, δεν θα το συνιστούσαμε. Αν και κάθε πολίτης μπορεί μόνος του να καταθέσει τη φορολογική δήλωση, προτιμά να απευθύνεται σε ένα λογιστή. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο, για να δηλωθεί ορθά η περιουσία του, θα πρέπει να απευθυνθεί σε έναν επαγγελματία μηχανικό του τόπου του που έχει τις αντίστοιχες γνώσεις».

Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Χτυπάμε το καμπανάκι στον φορέα υλοποίησης του Κτηματολογίου και στο αρμόδιο υπουργείο ώστε: Να παραταθεί με νομοθετική πρωτοβουλία η συλλογή των δηλώσεων πέραν του διαστήματος 3+3 μήνες, λόγω της υστέρησης του φορέα υλοποίησης να ανταποκριθεί έγκαιρα στα αυτονόητα (διαφημιστική καμπάνια, ηλεκτρονική εφαρμογή, γραφεία συλλογής δηλώσεων και μεγάλο πλήθος δικαιωμάτων). Να υπάρξει άμεσα νομοθετική αλλαγή, ώστε η επίκληση στην έκτακτη χρησικτησία να απαιτεί λιγότερα έγγραφα. Ο σύλλογός μας το επόμενο διάστημα θα συμμετέχει σε εκδηλώσεις – ενημερώσεις που θα γίνουν στην περιοχή μας για την ενημέρωση της κοινής γνώμης».

Κ.Μπ.

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER