Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018 13:28

Το Σταφιδικό Κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 112o)   

Γράφτηκε από τον 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
"Θάρρος" 19/9/1932 - Το Λαϊκό Κόμμα καταγγέλει ο Κωστόπουλος για τα αιματηρά επεισόδια στη Θουρία

"Θάρρος" 19/9/1932 - Το Λαϊκό Κόμμα καταγγέλει ο Κωστόπουλος για τα αιματηρά επεισόδια στη Θουρία

Το βιογραφικό του Κουλαμπά είναι ανακριβές, με βάση τα στοιχεία που έχουμε διαθέσιμα. Φαίνεται να υπηρετεί την ανάγκη διαχωρισμού από τους “αγροτοφασίστες” του Τσικλητήρα.

Το 1923 δεν έγινε μέλος του ΚΚΕ αλλά ίδρυσε το ιδιότυπο αγροτικό κόμμα μαζί με τον Τσικλητήρα και τον Κουρέτα, όπως αναφέρει ο ίδιος στο βιογραφικό του. Οπου και αποφεύγει να αναφέρει πότε έγινε μέλος του ΚΚΕ, γράφοντας με τρόπο σαν να υπήρχε μια αδιατάρακτη συνέχεια και αγαστή συνεργασία με τους αγροτιστές. Οι θέσεις που υποστηρίζει μέχρι και το 1928 δεν είναι συμβατές με αυτές του ΚΚΕ και για πρώτη φορά ως κομμουνιστής εμφανίζεται τον Αύγουστο στο συλλαλητήριο που έγινε στο Νησί. Εκεί συνελήφθη για πρώτη φορά, δικάστηκε και καταδικάστηκε σε φυλακή και εξορία. Ούτε τον Οκτώβρη του 1929, ούτε τον Ιούλιο του 1930 καταδικάστηκε. Αντιθέτως οργάνωνε την παρέμβαση των κομμουνιστών στα συλλαλητήρια που είχαν προγραμματιστεί. Ενα άλλο στοιχείο που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο είναι πως δεν ήταν υποψήφιος ούτε στις εκλογές του 1926, ούτε στις εκλογές του 1928 όταν το ΚΚΕ είχε κατεβάσει μόνον έναν υποψήφιο κάθε φορά.

Το 1932 παρατηρείται η πρώτη οργανωμένη παρέμβαση του ΚΚΕ σε εκλογές παρά τα τεράστια εμπόδια και τους κινδύνους που είχε μια τέτοια δραστηριότητα:

«Παρά των οργάνων της ειδικής ασφαλείας ελήφθησαν άπαντα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προς αποσόβησιν κομμουνιστικών συγκεντρώσεων κατά την σημερινήν ημέραν της εορτής της Διεθνούς Ημέρας των Νέων. Κατά τας πληροφορίας μας, προς τον σκοπόν αυτόν ενηργήθησαν χθες προληπτικαί έρευναι και συλλήψεις προσώπων, θεωρηθέντων ως επικινδύνων διά την τάξιν κατά την σημερινήν εορτήν των. Οι συλληφθέντες όμως αφέθησαν ελεύθεροι αυθημερόν.

Πληροφορούμεθα εξ άλλου ότι καταβάλλονται δραστήριαι προσπάθειαι εκ μέρους των ενταύθα κομμουνιστών όπως δημιουργήσουν ρεύμα υπέρ αυτών κατά τας προσεχείς εκλογάς, κατά τας οποίας θα αντιπροσωπευθούν εις την πόλιν μας δι' ενός υποψηφίου. Προς τον ανωτέρω σκοπόν αι επιτροπαί του κομμουνιστικού κόμματος των Καλαμών, Ασπροχώματος, Μικρομάνης, Αριος και λοιπών χωρίων υπέβαλον αιτήσεις προς την Διοίκησιν Χωροφυλακής Μεσσηνίας όπως τοις χορηγηθή σχετική άδεια συγκεντρώσεως εις την οποίαν διάφοροι ρήτορες θα αναπτύξουν το κομμουνιστικόν πρόγραμμα. Η διοίκησις δεν εγνώσθη εισέτι αν θα εγκρίνη τας σχετικάς συγκεντρώσεις» (743).

Τελικά δίνονται οι άδειες και το ΚΚΕ εγκαινιάζει το εκλογικό του κέντρο στο ξενοδοχείο “Αμέρικα” στην Παραλία και πραγματοποιεί συγκεντρώσεις στην ευρύτερη περιοχή:

«Κατόπιν αιτήσεως της εκλογικής επιτροπής του Ενιαίου Μετώπου Εργατών και Αγροτών εδόθη άδεια τελέσεως των εγκαινίων του εκλογικού κέντρου των κομμουνιστών (Παραλία, Μέγαρον Σαμαρτζή). Επίσης επετράπη εις τους κομμουνιστάς όπως τοιχοκολήσουν τα εμβλήματά τους εις την πόλιν.

Κατόπιν αυτού ο υποψήφιος των Ενιαίου Μετώπου Εργατών και Αγροτών κ. Πολύδωρος Δανιηλίδης ωμίλησε χθες εις το εν Παραλία Εκλογικόν Κέντρον προς τους συγκεντρωθέντας κομμουνιστάς και πρόσφυγας. Προχθές ο κ. Δανιηλίδης ωμίλησεν εις Μοκρομάνην ενώπιον αρκετών αγροτών οίτινες μετά ταύτα τον συνώδευσαν πεζή εις Ασλάναγα. Καθ οδόν οι κομμουνισταί ανεπέτασαν τεράστιαν ερυθράν σημαίαν με τα εμβλήματα του κομμουνιστικού κόμματος “σφυρί-δρεπάνι” και έψαλλον τον ύμνον της Γ' Διεθνούς. Εις Ασλάναγα ωμίλησε δι ολίγων ο κ. Δανιηλίδης προς τοςυ συγκεντρωθέντας χωρίς καμμίαν ενόχλησιν υπό της Αστυνομίας». (744).

Η προεκλογικη περίοδος είναι ταραγμένη και στην κορύφωση της αντιπαράθεσης, ρίχνονται πυροβολισμοί κατά τη διάρκεια της περιοδείας του υπουργού Εθνικής Οικονομίας της κυβέρνησης Βενιζέλου, Σταύρου Κωστόπουλου κατά την περιοδεία του στη Θουρία. Από τους πυροβολισμούς σκοτώνεται ένας άνθρωπος και τραυματίζεται βαριά ένας άλλος. Οι υποψήφιοι βουλευτές του Λαϊκού Κόμματος Γ. Σχινάς και Ν. Κάρτσωνας καταγγέλλουν ότι πρώτοι άρχισαν να πυροβολούν οι Φιλελεύθεροι. Συλλαμβάνονται τρία άτομα (δύο των Φιλελευθέρων και ένας του Λαϊκού), ενώ η Διοίκηση Χωροφυλακής με ανακοίνωση απαγορεύει τη δημοσιοποίηση οποιουδήποτε στοιχείου σχετικά με την πορεία των ανακρίσεων (745).

Επεισόδια δημιουργούνται και στον Πήδασο, προπύργιο του Αγροτικού Κόμματος, μετά την ομιλία του Τσικλητήρα. Ο οποίος καταγγέλλει τους αντιπάλους του για δολοφονική απόπειρα καθώς λιθοβολήθηκαν οπαδοί του και τραυματίστηκαν τρεις. Η “Σημαία” ισχυρίζεται ότι συνέβη το αντίθετο, ενώ κατά τη διάρκεια της συμπλοκής πέφτουν δεκάδες πυροβολισμοί. Η Χωροφυλακή προχωρεί σε συλλήψεις 17 μελών του Αγροτικού Κόμματος, γεγονός που η “Σημαία” το θεωρεί... απόδειξη πως αυτοί έριξαν πρώτοι τις πέτρες (746).

Η εφημερίδα με ανώνυμα άρθρα και ρεκλάμες έχει κηρύξει τον πόλεμο στο Αγροτικό Κόμμα το οποίο χαρακτηρίζει “κρυπτοκομμουνιστικό” σε μια προσπάθεια να εισπράξει το Λαϊκό Κόμμα τη δυσαρέσκεια από την πολιτική της κυβέρνησης Βενιζέλου. Την επόμενη ημέρα η “Σημαία” επιτίθεται και πάλι εναντίον του Τσικλητήρα αλλά δηλώνει ότι το κάνει “υπό την προϋπόθεσιν ότι αι χθεσιναί μας ειδήσεις είναι αληθείς” (747).

Μια αναλυτική εκδοχή για το επεισόδιο δίνεται σε ανταπόκριση που δημοσιεύεται στην εφημερίδα “Ακρόπολις”:

«Εις το χωρίον Πήδασος της Πύλου έλαβε χώρα προεκλογική συμπλοκή υπό τας εξής συνθήκας: Το χωρίον είχε επισκεφθεί ο υποψήφιος του Αγροτκού Κόμματος κ. Τσικλητήρας ομιλήσας εις μεγάλην συγκέντρωσιν αγροτών. Ο κ. Τσικλητήρς μετά τον λόγον του, προπεμπόμενος υπό πολλών φίλων του ανεχώρησε μεταβαίνων εις Μεθώνην. Καθ' ην στιγμήν όμως ούτος μετά τον συνοδευόντων αυτόν διήρχετο κάτωθι της οικίας Χαραμαρά, απεδοκιμάσθη υπό των εν αυτή ευρισκομένων. Οι αγροτικοί απάντησαν διά λιθοβολισμών, προεκλήθη δε εκ τούτου συμπλοκή, καθ' ην αντηλλάγησαν περί τους 150 πυροβολισμοί, τραυματισθέντων ελαφρώς τριών. Η τάξις διεσαλεύθη. Υπό των αστυνομικών συνελήφθησαν ως πρωταίτιοι των σκηνών 17 αγροτικοί, τους οποίους ο σταθμάρχης περιέφερε επιδεικτικώς εις τα κεντρικά σημεία της Μεθώνης. Ο κ. Τσικλητήρας απέστειλε επιστολήν εις τας εφημερίδας, διαμαρτυρόμενος διά την οργανωθείσαν εναντίον του δολοφονικήν ενέδραν. Πάντως δεν εξηκριβώθη εισέτι εάν οι αποδοκιμάσαντες τους Αγροτικούς, ήσαν Λαϊκοί ή Φιλελεύθεροι (748).

Μέσα σε αυτό το κλίμα γίνονται οι εκλογές που αναδεικνύουν ως νικητή το Λαϊκό Κόμμα, το οποίο συγκέντρωσε στη Μεσσηνία 22.834 ψήφους, έναντι 9.988 ψήφων του κόμματος των Φιλελευθέρων. Πήραν ακόμη: το Προοδευτικό Κόμμα 7.132 ψήφους, το Αγροτικό 5.264, το Εργατοαγροτικό 4.556, το Ενιαία Μέτωπο 541 και οι Ελευθερόφρονες 164 (749).

(743) “Θάρρος” 3/9/1932

(744) “Σημαία” 22/9/1932

(745) “Θάρρος” και “Σημαία” στα φύλλα από 19 μέχρι 24 Σεπτεμβρίου, “Ακρόπολις” 19 και 20 Σεπτεμβρίου

(746) “Σημαία” και “Θάρρος” 22/9/1932

(747) “Σημαία” 23/9/1932

(748) “Ακρόπολις” 22/9/1932

(749) “Θάρρος” 28/9/1932

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER